Advokatska Kancelarija
Ivan Garić

U SLUŽBI SVOJIH KLIJENATA I PRAVDE

NASLEDNO PRAVO

Nasledno pravo se odnosi na zakonske propise i pravila koja određuju šta se događa sa imovinom neke osobe nakon njene smrti, odnosno kako se ta imovina prenosi na naslednike.

UPRAVNO PRAVO

Ako ste imali saobraćajnu nezgodu ili bilo kakvu povredu na radu, zatim ako ste pali na ledu ili ako ste doživeli ujed psa, možemo za vas voditi postupak za naknadu štete.

RADNO PRAVO

Radno pravo je naziv za skup pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa, kao i pravni položaj subjekata radnog prava.

UGOVORNO PRAVO

Ugovor predstavlja pravno obavezujući odnos između dve ili više ugovornih strana u cilju postizanja određenih pravnih dejstava odnosno usmerena na postizanje određenog cilja.

NAKNADA ŠTETE

U svakodnevnom životu često pretrpimo štetu, a da toga nismo ni svesni. Pravo na nadoknadu štete je pravo koje pripada osobi koja je pretrpela štetu.

ZEMLJE ŠENGEN ZONE

Posebna specijalnost kancelarije se ogleda u pružanju pravnih saveta vezanih za zabranu ulaska u zemlje Šengen zone i brisanje istih.